IT-Sikkerhedseftersyn
Vi øger din IT-Sikkerhed
Vi anvender ISO27000

Vi gennemgår og evaluerer din virksomheds processer, regulering af brugeradfærd og IT-infrastruktur. Vi tager udgangspunkt i dit behov og din situation. Gennemgangen er baseret på ISO27000-serien.

Gennemgangen afdækker områder og enkeltpunkter, hvor der med fordel kan gennemføres ændringer for at opnå en større IT-sikkerhed og et tilfredsstillende sikkerhedsniveau.

Vi ser på hovedområderne IT-organisering og governance, infrastruktur og sikkerhed, processer og brugersupport og endelig GDPR.

I forlængelse af gennemgangen tilbyder vi, sammen med dig, at udarbejde handleplaner.

Vi har mange års erfaring vedrørende IT-organisation og -drift.

Processen

Vi anvender et skema, der giver overblik over mangler og gap’s i forhold til ISO27000 SOA.

Skemaet er også et værdifuldt værktøj forud for en egentlig ISO27000 certificering.

Resultatet er et overblik over hvor du skal ændre forholdene så du opnår et forbedret og tilfredsstillende IT-sikkerhedsniveau.

Vi tilbyder at gennemføre workshops og yderligere analyser så IT-anvendelsen optimeres og de allokerede ressourcer udnyttes så de bedst muligt understøtter kerneforretningen.

Vi tilbyder bistand og sparring lige så lang tid og så detaljeret som du ønsker det.

Hent vores flyer om IT-sikkerhedseftersynet her

Hent vores flyer om IT-sikkerhedseftersynet her

SIKKERHEDSKONSULENTER

IT er forretningskritisk for alle virksomheder, derfor er det nødvendigt at have adgang til de rigtige tekniske kompetencer der kan sikre, at IT-sikkerheden er i orden.

Vi leverer de tekniske kompetencer som du står og mangler for at have den nødvendige IT-sikkerhed.

Vi kan levere It-konsulenter inden for stort set alle teknologier og på alle niveauer.

Vores konsulenter kan:

Med udgangspunkt i stor praktisk erfaring være med til at sikre, at du bruger dine ressourcer til IT-sikkerhed der, hvor forretningen får mest ud af det. Konsulenterne arbejder på flere niveauer fra helikopter perspektivet hvor arkitektur og teknologivalg gennemgås, svagheder identificeres til det meget specifikke tekniske niveau, hvor enkelte elementer/teknologier gennemgås og dine valgte løsninger styrkes eller nyt implementeres. Noget af det vi kan hjælpe med er:

  • Hjælpe vedr. Cyber og infrastruktursikkerhed
  • Finde tekniske løsninger vedr. din IT-sikkerhed
  • Udarbejde løsninger vedr. identity og acess management
  • Koordinere sikkerhedsrelaterede projekter
  • Vejlede og udarbejde sikkerhedskrav ved indførsel af ny teknologi
  • Give teknisk sparring inden for IT-sikkerhed
  • Klarlægge hændelsesforløb i relation til IT-sikkerhed og vurdere sikkerhedsbrud

KONTAKT OS

Kontakt os for uddybende information om de muligheder vi kan tilbyde dig.

Kontakt