Historie

Search IT Consult blev etableret i 2004 med henblik på at levere eksterne it-specialister indenfor projektledelse, udvikling hhv. decentralt og på mainframe og på specialområder. Imidlertid daterer vores erfaring sig mere end 25 år tilbage i tiden. Henning Søgaard, som i dag leder Search IT Consult, har arbejdet med konsulentformidling siden 1993, hvor han grundlagde SCR Gruppen – som senere blev en betydende spiller indenfor formidling af it-konsulenter i Danmark og Skandinavien. Siden vores etablering har vi oplevet en stigende efterspørgsel efter eksterne it-specialister. Vi har etableret en bred database af it-specialister med forskellige spidskompetencer, som på tidsbegrænsede kontrakter deltager i gennemførelse af it-projekter for en række forskellige virksomheder og organisationer.

I 2017 erfarede Search IT Consult, at det australske forsvar var i gang med de første spæde skridt til at implementere en SAP-løsning, der skulle omfatte alle tre værn og inkludere alle aspekter af forsvaret som forretning. Search IT Consult tog derfor skridt til på den baggrund at opbygge en solid konsulentmasse med SAP-kompetencer fra det danske og det norske forsvar. Disse kompetencer er siden blevet tilbudt det australske projekt bl.a. ved hjælp af Den Kgl. Danske Ambassade i Canberra, kontakter i det australske forsvar og nogen af de største internationale leverandører på konsulentområdet.

Undervejs i etableringen af databasen med forsvarskompetencer blev det klart, at adskillige SAP konsulenter med forsvarskompetencer også havde SAP kompetencer og erfaring fra arbejde i store private koncerner. I dag har vi etableret en database omfattende ca. 200 SAP konsulenter med meget stor kompetence bredde.  

”Vi har en baggrund både fra ”den anden side af skrivebordet” og fra arbejde som konsulenter. Vi har formidlet konsulenter i mange år. Vi er derfor klædt godt på til at finde og formidle den helt rigtige konsulent til dig”.

Vores værdier og mission:

• Vi vil være en foretrukken samarbejdspartner indenfor vores definerede fokusområder
• Vi behandler vores konsulenter fair og med respekt
• Vi ser det som det primære, at kunden får en løsning i den konkrete situation

Vi har i vores mange år som konsulentformidlere altid behandlet og formidlet konsulenter med udgangspunkt i, at der altid skal være 3 vindere, nemlig kunden, os og konsulenten. På samme måde har vi altid haft og har stadig holdningen, at det helt centrale er, at kunden får løst sin opgave. Såfremt det indebærer, at vi må henvise til en af vores kollegaer i branchen, så gør vi det hellere end at efterlade kunden med et uløst problem.

HENNING SØGAARD
ADM. DIREKTØR

Henning Søgaard Nielsen har siden 1993 rekrutteret IT-konsulenter til tidsbegrænset ansættelse i store virksomheder i Danmark. Henning har en MBA med fokus på HR samt en Bachelor fokus på organisatoriske og personale spørgsmål.

 

Tlf: +45 22 14 61 23
Mail: hsn@searchitgroup.dk

 

 

 

 

 

Uddannelse / Erfaring
 • Henning Søgaard Nielsen blev ansat i Skandinavisk Computer Rekruttering i 1993, hvor han frem til 1998 var beskæftiget med rekruttering/headhunting af IT medarbejdere til fastansættelse.
 • Fra 1998 til 2014 var han Adm. Direktør for SCR Gruppen, som formidlede IT Specialister til fastansættelse og IT konsulenter på midlertidige kontrakter til store virksomheder i Danmark, Norge og Tyskland. 
 • Henning fik ved sin ansættelse i Skandinavisk Computer Rekruttering i 1993 en intern Search og rekrutteringsuddannelse og blev certificeret i Master Management Profil test system. 
 • Han er uddannet MBA og har en HD i Organisation tillige med diverse Merconom kurser, Diplomstudier og certificeringer indenfor HR træning, test og interview teknik m.v.
 • Henning er oprindelig all round uddannet i DSB, hvor han også gennemgik en omfattende lederuddannelse.

Lars Bæhr
executive consultant

 

Lars Bæhr er som Konsulentchef ansvarlig for research efter nye konsulenter, interview og registrering af konsulentemner samt formidling af profiler til kunder. Endvidere arbejder Lars som Executive Konsulent med rådgivning af virksomheder om effektivisering af IT-organisationer, herunder om etablering og bemanding af procurement funktioner og GDPR-funktioner. Lars arbejder primært med CFO og CIO-funktionen i virksomhederne.

 

Tlf: +45 28 30 16 77
Mail: lb@searchitconsult.dk

 

Uddannelse / Erfaring
 • Lars har siden 2017 været beskæftiget med formidling af it-konsulenter – primært SAP-konsulenter – for Search IT Consult til store og mellemstore kunder. Oprindeligt er Lars uddannet søofficer og gennemgik i den forbindelse en omfattende lederuddannelse. Lars havde ledelsesansvaret for forsvarets centralisering af IT-drif-ten og fik derefter i en længere årrække ansvaret for den videre udvikling af IT-organisationen, der bl.a. bestod af 20.000 workstations. Erfaringerne herfra stiller Lars til rådighed i forbindelse med sit rådgivningsarbejde.
 • I fortsættelse af sin tid i Forsvaret var Lars fra 2017 – 2022 partner i Informi A/S, hvor han bl.a. medvirkede til udvikling af et brugervenligt værktøj til GDPR-administration i mindre og mellemstore virksomheder og hvor han også deltog i udvikling af et værktøj baseret på ISO 27000, så IT-sikkerheden kan øges hos kunder. Lars har desu-den gennemført et stort antal reorganiseringer og deltaget i en række sourcing opgaver.

Claus Ejlersen
EXECUTIVE CONSULTANT

 

Claus arbejder som Teknisk chef og rådgiver vedr. IT-sikkerhed, arkitektur og teknologier. Endvidere arbejder Claus som Executive Konsulent med rådgivning i ISO 27000 og teknologivalg.

Claus rådgiver ligeledes om implementering af en effektiv GDPR-organisation i mindre og mellemstore virksomheder. På disse kompetenceområder arbejder Claus primært med IT-driftschef funktionen i virksomhederne.

 

Tlf: +45 28 30 16 77
Mail: cla@searchitconsult.dk

 

Uddannelse / Erfaring
 • Claus er uddannet Civilingeniør og var i mange år beskæftiget med IT drift i Forsvaret og havde ansvaret for den praktiske gennemførelse af den gradvise centralisering af forsvarets IT-drift.
 • Det resulterede efterfølgende i ansvar for en IT-infrastruktur med ca. 20.000 Workstations, samt leder for mere end 70 teknologisk erfarne teknikere og ingeniører i forbindelse med drift og vedligeholdelse af IT-infra-strukturen.
 • Erfaringerne herfra benytter Claus i sit rådgivningsarbejde.
 • I fortsættelse af sin tid i Forsvaret var Claus fra 2017 – 2022 partner i Informi A/S, hvor han bl.a. medvirkede til udvikling af et brugervenligt koncept til GDPR-håndtering i mindre og mellemstore virksomheder, samt udvik-lede et IT-sikkerheds koncept baseret på ISO 27000.

Rawaa Najjar
Marketing director

 

Rawaa Najjar er webmaster og har i den forbindelse både ansvaret for det kreative design og for udvikling og ajourholdelse af hjemmesider. I tillæg hertil er Rawaa ansvarlig for design og udarbejdelse af præsentationsmateriale.

 

Tlf: +45 31 14 45 64

 

Uddannelse / Erfaring
 • Rawaa er webmaster for Search IT People og har i den forbindelse både ansvaret for det kreative design og for udvikling og ajourholdelse af hjemmesiden.
 • I tillæg hertil er Rawaa ansvarlig for design og udarbejdelse af præsentationsmateriale.
 • Hun har tidligere været beskæftiget med design og udarbejdelse af grafisk materiale, nyhedsbreve, visitkort, flyers, brochurer og meget andet i store og mellemstore virksomheder. 
 • Rawaa har en Bachelor i Webudvikling fra IBA i Kolding suppleret efterfølgende med en Kandidat i Web Communication og Web Architecture fra Syddansk Universitet. Rawaa har udviklet en lang række web løsninger og har i dag vedligeholdelsesansvaret for en række forskellige løsninger.
 • Hendes uddannelse kombineret med en design- og kvalitetsorienteret tilgang til opgaverne og en efterhånden omfattende erfaring sætter hende i stand til at levere en særdeles kreativ løsning på de fleste problemer og udfordringer.